BIOGRAFIA
Polski organista, doktor sztuk muzycznych Mateusz Rzewuski jest jednym z najaktywniej koncertujących artystów młodego pokolenia.Ukończył wyższe uczelnie muzyczne w czterech krajach: w Polsce –studia magisterskie w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopinaw Warszawie w klasie organów prof. Andrzeja Chorosińskiego, w Niemczech – studia magisterskie w Musikhochschule w Lubecew klasie organów prof. Franza Danksagmüllera, we Francji – studia podyplomowe z gry na organach oraz improwizacji w Konserwatorium Regionalnym w Paryżu w klasie solowej prof. Christophe Mantoux’a otrzymującdyplom „Concertiste”oraz w Szwajcarii – studia podyplomowe w zakresie muzyki dawnej w Scholi Cantorum w Bazylei, w klasie mistrzowskiej prof. Wolfganga Zerera.
Stopień doktora sztuk muzycznych w dziedzinie artystycznej – instrumentalistyka – uzyskał w 2018 roku (w wieku zaledwie 26 lat) w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie na podstawie rozprawy dotyczącej muzyki organowej Marcela Duprégo oraz Oliviera Messiaena oraz pierwszej w Polsce płyty CD zarejestrowanej na historycznych organach Aristida Cavaillé-Colla w katedrze Św. Krzyża w Orleaniewe Francji.
Koncertował w ramach międzynarodowych festiwali na czterech kontynentach: w 23 krajach Europy, USA, Australii, Nowej Zelandii, Korei Południowej, Hongkongu i Rosji, wykonując recitale w wielu prestiżowych miejscach, m. in. w salach koncertowych w Hongkongu, Moskwie, Wilnie, Tampie, Zurychu, Białymstoku; katedrach w San Francisco, Londynie, Wellington, Seulu, Edynburgu, Ulm, Orleanie oraz słynnych kościołach: Bazylice St. Blasien, kościele Franciszkanów w Salzburgu, kościele St. Severin w Paryżu czy kościele Św. Jakuba w Lubece.
Brał także czynny udział w licznych kursach mistrzowskich prowadzonych przez: Guy Boveta, Pitera van Dijka,Hansa Fagiusa,Oliviera Latry, Ludgera Lohmanna, Michaela Radulescu, Daniela Rotha i innych.
Mateusz Rzewuski jest również laureatem wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów organowych: w Rumii w 2011 r., w Legnicy w 2013 r., w Bardzie w 2013 r. (I nagroda), w Wilnie na VII Międzynarodowym Konkursie organowym im. Čiurlionisa w 2015 r. (II nagroda) oraz w Białymstoku w 2017 r. (I nagroda).
Jest stypendystą prezydenta miasta Warszawyoraz Rektora UMFC w Warszawie. Otrzymał także stypendium Ministra Nauki oraz Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska” na magisterskie studia w Niemczech.